มากีต้า เครื่องมือไฟฟ้าคุณภาพสูง ที่ได้รับการวางใจจากผู้ใช้งานทั่วโลก
เป็นอุปกรณ์ไสเป็นเครื่องมือสำหรับปรับผิวหน้าชิ้นงานเพื่อให้มีความเรียบมากขึ้น หรือ ใช้สำหรับลดความหนาของชิ้นงาน ลบคมเหลี่ยมไม้ ส่วนเร้าเตอร์เป็นเครื่องมือสำหรับเซาะร่องชิ้นงานที่มีความแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม้ และพลาสติก ส่วนใหญ่มักใช้ในงานตกแต่งงานไม้ เช่นงานแกะสลัก เครื่องมือในหมวดของอุปกรณ์ไส/เร้าเตอร์ได้แก่ เครื่องกว๊านรู เครื่องเซาะร่อง เครื่องบังใบ กบไฟฟ้า/เครื่องไสไม้ และเครื่องเร้าเตอร์

Filter by:

Clear All
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก