Knowledge
Professional Power Tools
     มากีต้า เครื่องมือไฟฟ้าคุณภาพสูง ที่ได้รับการวางใจจากผู้ใช้งานทั่วโลก ได้แก่ สว่านไฟฟ้า สกัดไฟฟ้า เครื่องเจีย เลื่อยไฟฟ้า กบไฟฟ้า เครื่องมือการเกษตร และเครื่องมือชนิดอื่นๆอีกมากมาย